DİŞHEKİMİ DİŞHEKİMLİĞİ YAPMA KONUSUNDA YETKİSİZ OLAMAZ

İzinsiz hekimlik yapmak suçundan İspir’de yargılanan üç dişhekimi beraat etti.

Erzurum’da bulunan bir polikliniğin İspir’de şubesi açılmak istenmiş ise de şirket olmadıkları için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından izin verilmemiş, hasta tedavi edildiği gerekçesiyle İspir’deki sağlık kuruluşu kapatılmış ve dişhekimleri hakkında suç duyurusunda da bulunulmuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünün suç duyurusu üzerine İspir Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Erzurum’da bulunan poliklinik ortakları ile İspir’de çalışan bir dişhekimi hakkında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 11. Maddesinde düzenlenen izinsiz hekimlik yapmak, yetkisiz kişilerin sağlık hizmeti sunmasını sağlamak suçlamasıyla dava açıldı.

Üç dişhekimi hakkında, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki milyon liraya kadar adli para cezası istenen İddianameye karşı, il sağlık müdürlüğünden ruhsat alınmadan sağlık hizmeti verilmesi idari yaptırım uygulanmasını gerektirebilir ise de dişhekimi tarafından sağlık hizmeti sunulmasının suç olarak kabul edilmesinin söz konusu olamayacağı savunuldu.

2014 yılında 3359 sayılı Yasa’ya eklenen bu ceza maddesinin ilk uygulaması Tekirdağ’da yine bir dişhekimi hakkında yapılmış; muayenehane sahibinden başka bir dişhekimini de muayenehanede bulunduğu gerekçesiyle iki dişhekimi hakkında da yine İl Sağlık Müdürlüğünün suç duyurusu üzerine dava açılmıştı. Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda her iki dişhekimi hakkında da beraat kararı verilmiş, söz konusu Yasa’nın ancak dişhekimi olmayan kişilerin eylemlerine uygulanabileceği belirtilmişti.  Bu Karar da İspir Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.

Sanık dişhekimlerini Türk Dişhekimleri Birliği Hukuk Danışmanı Av.Mustafa Güler’in savunduğu ve yaklaşık bir yıldır Erzurum İspir Asliye Ceza Mahkemesinde süren davada, 11.09.2017 tarihli duruşmada, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle bütün sanıkların beraatine karar verildi.

Karar gerekçesinde, “mesleğini icra etmeye ehil diş hekimlerinin ruhsat ile ilgili eylemlerinin  3359 sayılı Yasanın Ek 11. Maddesinin son cümlesi gereğince idari yaptırıma tabi olduğu, aksi kanaatin kanunun konuluş amacına aykırılık oluşturacağı,” belirtilmiş; bu suretle dişhekimi olan kişinin mesleğini uygulamasının suç olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır. Karara karşı,7 gün içinde, Cumhuriyet Savcısının itiraz hakkı bulunmaktadır.

Bu Kararla birlikte, söz konusu ceza maddesinin ikinci uygulamasında da, dişhekimi olan kişinin sağlık hizmeti vermesinin suç olarak tanımlanamayacağı kabul edilmiş oldu.

İlgili linkler:

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek m.11

İddianame

T.C İspir Asliye Ceza Mahkemesi  Kararı

T.C Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi Kararı