30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN…

'30 Ağustos yalnızca Türklerin değil hatta tüm insanlığın en önemli bayramlarından biridir' diyor büyük ozan Nazım Hikmet. Sonra devam ediyor: 'Çünkü 30 Ağustos’ta, ilk defa biz Türkler insanlığa sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı muzaffer olabilmenin yollarından birini gösterdik ve sömürgeciliğin her şeye rağmen yıkılmaya mahkûm olduğunu gösteren milletlerden biri de benim milletimdir. Bunun için cidden bu bayram büyük bayramdır ve bir daha tekrar ediyorum yalnız Türk milletinin bayramı değil, insanlığın da bayramlarından biridir'.

30 Ağustos ile simgelenen istiklal savaşının o dönemin mazlum halklarına ilham kaynağı olmasının yanı sıra, ta o dönemlerden bugünlere bile rehberlik yapacak yanları da vardır. Bu durumu eski Başbakanlardan Bülent Ecevit gazeteci kimliği ile bir köşe yazısında şöyle vurgulamıştır: 'Birçok demokratik memleketlerde, savaş, yerleşmiş demokratik mekanizmanın bir süre için durdurulmasına hiç değilse, olağanüstü tedbirlerle kısıntıya uğratılmasına yol açar. Bizim Kurtuluş Savaşımızda ise bunun tersi olmuştur. Bizim için Kurtuluş Savaşına başlayış, aynı zamanda demokrasiye giriştir. Kurtuluş Savaşına, halk kitlelerinden kuvvet alan demokratik bir hareket olarak başlanmış ve demokrasinin şartları, o arada Türk demokrasisinin temel müessesesi olan Millet Meclisi, savaş yıllarında kurulup gelişmiştir. Savaşın en çetin günlerinde, Millet Meclisi, yalnız icrayı değil, askerî harekâtı bile, ergin demokrasilerde eşine az rastlanabilecek bir ölçüde denetleme imkânını bulmuştur”. Sayın Ecevit yazısına şöyle devam etmektedir: 'Bu bakımdan 30 Ağustos Zaferi, askerî olduğu kadar siyasi bir zaferdir de. Türk Milletinin savaş gücünün olduğu kadar, siyasi erginliğinin de zaferidir. O zaferle, Türk Milleti, demokratik idareye liyakat sınavını, demokrasi ile bağdaşması en güç sanılan bir alanda, savaş alanında, en büyük başarı ile vermiştir'. 

Türk Dişhekimleri Birliği olarak 30 Ağustos ile simgeleşen İstiklal Savaşımızın zaferinin, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi verenlere verdiği ilhamın hala devam eden etkilerinin savaş anında bile demokratik kültürü koruyan ve geliştiren yapısı olduğunu görüyor, gurur duyuyoruz.

Bu gururla tüm Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği