ZORUNLU AÇIKLAMA

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da yaşanan kanlı darbe girişiminin yıldönümünde yayınladığımız mesajdaki, demokratik hukuk devleti hatırlatmamızdan; son sözü de “tüm sivil ya da askeri kaynaklı darbelere karşı olduğumuz” vurgusu olmasına rağmen, darbe destekçiliği çıkartmaya çalışan iftira, yalan ve akıldışı hezeyan cümlelerinin haber diye, Yeni Akit isimli yayın organında yayınlandığını gördük.

Yazımızda; ülkemizin birinci sınıf demokrasiyi hak ettiğini ve buna ulaşmak için çaba gösterilmesi gerektiğini, evrensel hukuk değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak demokratik ve laik hukuk devleti olabileceğimizi, bu yolda en büyük görevin de siyaset kurumuna ait olduğunu belirtmiştik. Hukukun haklar anlamına vurgu ile devlette liyakat dışında yapılaşmanın kötü sonuçlara mahkum olacağını söyledik. Bu taleplerden darbe yandaşlığı çıkartmak veya yazımızı darbe girişimi bildirisiyle benzeştirmek, en hafifinden, akılla bağdaşan bir yaklaşım değildir.

Muhabir, Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yayınlanan mesaj ve Birlik ile ilgili kuralları ya hiç okumamış, ya anlamamış ya da daha kötüsü bile bile yalan haber yazarak kendi düşüncesinden farklı davranan bir meslek örgütüne karşı toplumsal öfke yaratmayı amaçlamıştır.

Geçmiş herkesin arkasında taşıdığı bilançodur. Türk Dişhekimleri Birliği’nin bütün tarihi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti idealinin yanında, genelde sağlık hakkı, özel olarak da ağız diş sağlığı hakkının geliştirilmesini savunduğu tutumlarıyla doludur.

Türk Dişhekimleri Birliği, varlığının anayasal kurallar ve yasal düzenlemelere bağlı olduğunu bilen ve her zaman demokratik hukuk devletinden yana taraf olan bir meslek örgütüdür. Kimlerin üye olacağından, üyelerin ödeyeceği aidata ve bunların nasıl harcanacağına ve meslek örgütünün hak ve yetkilerine kadar her şey ilgili yasada belirlenmiştir. Yasa ile yürütülen işlemlerin legal bir mafya düzeni olarak nitelenmesi haddini aşan ölçüsüz bir benzetme olmasının ötesinde, hukuk kurallarını tanımamaktır.

Kendinden başkasına yaşam hakkı tanımama çabasındaki kişilerin hukuk tanımayan bu tutumunun akıl ve izanla bağdaştırılmasına imkan bulamıyoruz.

Yukarıda ifade ettiğimiz konular herkese açık internet sayfalarımızdan, genel kurul çalışma raporlarımızdan, denetim raporlarından veya bizzat yönetim kurulumuzdan öğrenebilecek çok basit bilgilerdir. Gazeteciliğin temel kuralı olan gerçek haber için en ufak özeni göstermeyen bir kişinin yazdığı saçma bir yazıyı haber-yorum olarak yayınlayan Akit gazetesini şiddetle kınıyoruz.

Kamuoyunun takdirlerine saygıyla sunarız.


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ