TÜRKİYE BİRİNCİ SINIF DEMOKRASİYİ HAK EDİYOR...

Türkiye birinci sınıf demokrasiyi hak ediyor...

15 Temmuz olaylarının yıl dönümünde olay gecesi vefat eden vatandaşlarımızı anıyor, rahmet diliyoruz. Ülkemizin siyaset dışındaki güçlerin eylemlerinden kurtulmuş gelişmiş bir demokrasi haline gelmesini umut ediyoruz. Türkiye birinci sınıf demokrasiyi hak ediyor.

Demokratik ülkelerde yönetim değişiklikleri siyasetle olur. Siyasetin temel görevi de bu demokratik yapının gelişimi ve sürekliliği için hukuk devletini korumaktır. Devlet hukuk normlarından uzaklaştıkça zaman kaçınılmaz olarak yeni siyaset dışı hareketlerin lehine işleyecektir.

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemizin evrensel hukuk değerlerine sıkı sıkıya bağlı , demokratik, laik hukuk devleti olma yolunda her türlü askeri ve sivil darbelere karşı  bir meslek örgütü olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz ...

Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu