ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NE KATILDIK
‘Adalet insanın en önemli ihtiyacıdır. Ekmek, su, hava gibi…’

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının yönetici ve temsilcileri, 18 Haziran 2017 tarihinde Ankara’dan başlatılan ve İstanbul’da sona erecek olan ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi.

Bugünkü ‘Adalet’ yürüyüşü kortejine;  TDB Genel Başkanı  Dr.A.R.İlker Cebeci,  Genel Başkanvekili Hüseyin Tunç ve Genel Sekreteri Neslihan Sevim ile  Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr.Faik Serhat Özsoy, Bursa Dişhekimleri Odasından  Dr.Metin Bozkurt, İstanbul Dişhekimleri Odasından  Dişhekimi Muzaffer Demirci,  Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dişhekimi Ahmet Ataç ve CHP 24.Dönem İstanbul Milletvekili Dişhekimi  Kadir Gökmen Öğüt   adalete olan inancı temsilen katıldılar.

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
‘ADALET YÜRÜYÜŞÜ’
AÇIKLAMA

29.06.2017

Türk Dişhekimleri Birliği meslek örgütü olmanın yanı sıra demokratik kitle örgütü yapısıyla da geçmişten günümüze taşıdığı geleneği ile evrensel doğruların, temel insan haklarının ve etik değerlerin rehberliğinde ülkemizdeki gelişmeleri takip ederek değerlendirmeler yapmayı, oluşturduğu görüşleri ile halk sağlığı açısından kamuoyunu bilgilendirmeyi, yönlendirmeyi bir görev bilmiştir.

Herhangi bir dogmaya veya partici yaklaşıma esir olmayan, kendini dar kalıplara sokmayan bilimsel ve gerçekçi görüşler üretmek Türk Dişhekimleri Birliği’ nin söylemlerini özgürleştirmiştir.

Genel kabulle fiziksel, mental, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik hali olarak tanımlanan sağlık kavramının tüm bileşenlerinin sağlanmasının mücadelesini veren Türk Dişhekimleri Birliği, sosyal iyilik halinin temeli olan ADALET’in eksiksiz, yalansız dolansız, bağımsız olması gerektiğini kuvvetle dile getirmektedir.

Adalet insanın en önemli ihtiyacıdır. Ekmek, su, hava gibi… Daha az önemli değil.

Adalet; özgür yaşamın, kötülüğe karşı iyiliğin, haksıza karşı haklının, yalana karşı gerçeğin kazanması için tek dayanağımız. Yaşlı genç, erkek kadın, fakir zengin, köylü kentli, sağcı solcu, dindar ateist hepimizin tam bir teslimiyetle sığınacağımız limandır adalet.

‘Adalet’  hatırlatmasına naif bir yorum getiren sembolik adalet yürüyüşünde aynı naif yaklaşımla biz de varız diyoruz.

Adaletin hepimizi birleştireceği günler görmek dileklerimizle tüm iyi niyetli çabalara teşekkür ediyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Dr.A.R İlker Cebeci

HABER GÖRSELLERİ