YÖK BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

TDB Genel Başkanı Dr. Ali Rıza İlker Cebeci , TDB Genel Sekreteri  Neslihan Sevim ve  TDB Hukuk Müşaviri  Av.Mustafa Güler, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile 20.06.2017 tarihinde bir görüşme gerçekleştirdi.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu’nun da katıldığı görüşmede; dişhekimlerinin Sürekli Dişhekimliği Eğitimi katılımlarını özendirmek için neler yapılabileceği, Dişhekimliği Fakültesi ve kontenjan sayılarındaki artışların neden olduğu sorunlar ve TDB Akademi faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Verimli geçen toplantı sonunda  dişhekimliği lisans eğitimleri ve 'Sürekli Dişhekimliği Eğitimi' ile ilgili konularda YÖK-TDB ve Dişhekimliği Fakültesi Dekanlarının işbirliği yapması kararlaştırıldı.