TDB BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI İSTANBUL’DA YAPILDI

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinden oluşan TDB Başkanlar Konseyi, 14-15 Haziran 2017 tarihlerinde aşağıdaki gündemle İstanbul’da bir araya geldi.

Toplantı sonunda TDB Başkanlar Konseyi Sonuç bildirgesi yayımlandı.

GÜNDEM:

  1. TDB  Kongrelerinin Geleceği konulu çalışmalar hakkında bilgilendirme,
  2. Genel Kurul  kararlarına ilişkin MYK çalışmaları hakkında bilgilendirme,
  3. TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası Belirleme Çalışması konulu Prof. Dr. Zeliha Aslı Öcek'in sunumu ve ardından anket çalışması,
  4. TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi hazırlıkları,
  5. 3-4 Haziran 2017 tarihli Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi hakkında bilgilendirme,
  6. 28 Mayıs 2017 tarihli Her Boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı hakkında bilgilendirme,
  7. 21-22 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi hakkında bilgilendirme.

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
 

14-15 Haziran 2017, İstanbul

 

ADALET İSTİYORUZ

Son bir yıl içerisinde ülkemizde demokrasinin askıya alınarak OHAL kurallarının getirdiği ve yargının gün geçtikçe daha çok siyasallaştığı anti demokratik bir ortamı yaşamaktayız.

İnsanların hiçbir soruşturmaya tabi tutulmadan bir gece yayınlanan listelerle kamu görevinden çıkartıldığı, aileleriyle birlikte pasaportlarının iptal edildiği; soruşturmalarda ise yasal savunma haklarının dahi ellerinden alınarak yargılandığı bir süreçten geçiyoruz.

Özgürlüklerin bu derece ağır bir biçimde kısıtlandığı, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ortamında gelecek planları yapmakta zorlanan bizler, mesleğimizi daha ileri taşıyabilmek için Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikalarını belirlemek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu politikalar ışığında Sağlık Bakanlığı, Dişhekimliği Fakülteleri, SGK, belediyeler ve diğer kurumlarla görüşmeleri sürdürüyor; Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri’nin daha etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Bu kapsamda bir yandan meslektaşlarımızın şiddete uğramadan çalışabilmesinden, mesleğin nitelikli sunum olanaklarının artırılmasına diğer yandan hastalarımızın kişisel verilerinin korunmasını sağlamaya bütün gayretimizle çalışıyoruz.

Meslektaşlarımızın dişhekimliğinde hızla gerçekleşen bilimsel gelişmeleri takip edebilmeleri ve çağı yakalayabilmeleri için kongrelere, sempozyum ve fuarlara katılımlarının arttırılmasına yönelik yapılması gerekenler üzerine planlamalar yapmaya çalışmakla birlikte, bilimin ancak demokratik ortamda gelişebileceğini, eğitim, hukuk ve sağlığın en temel insan hakları olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.