KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ II. ULUSAL KONGRESİ YAPILDI

Birey hakları bakımından son derece dikkatli ve duyarlı olunması gereken kişisel sağlık verilerinin bireysel/kamusal hukuka aykırı kullanımının yol açabileceği sorunlar ve mağduriyetler çok önemli olmasına rağmen, toplumumuzda kişisel sağlık verilerine yönelik duyarlılık ve farkındalık konunun öneminin gerisinde kalmaktadır.

Kişisel sağlık verileri konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmek, farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, çözüme yönelik öneriler geliştirmek adına Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve birçok sivil toplum örgütünün yanı sıra kişilerin de katılımı ile ‘Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi’, 3 – 4 Haziran 2017 tarihlerinde aşağıdaki linkte yer alan programla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kongreye; TDB Genel Başkanı Dr. A.R. İlker Cebeci, TDB Merkez Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri ile İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof.Dr. Turhan Atalay ile TDB Hukuk Müşaviri Avukat Mustafa Güler  katıldı.

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu adına Dr. Hasan Oğan, Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek, Türk Eczacıları Birliği adına II. Başkan Ecz. Sinan Usta, Türk Dişhekimleri Birliği adına Genel Başkan Dr. A.R. İlker Cebeci ve Türk Tabipleri Birliği adına Prof. Dr. Raşit Tükel’in açılış konuşmalarını yaptığı kongrede;  kişisel sağlık verileri konusu kişi ve toplum hakları bakımından hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelendi ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve de korunmasının yolları değerlendirildi.

TDB Genel Başkanı Dr. A.R. İlker Cebeci’nin açılış konuşması için tıklayınız…

Kongre Programı için tıklayınız...

Kongrede yapılan tüm konuşmalar en kısa sürede kitaplaştırılarak http://kisiselsaglikverileri.org/ adresinden yayınlanacaktır.

HABER GÖRSELLERİ