TDB MERKEZ YÖNETİM KURULUNDA ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

Türk Dişhekimleri Birliği 16.Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın H. Ergin Kuyumcu'nun istifası nedeniyle TDB 16. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçlarına göre ilk yedek üye olmasından dolayı Sayın Sevgi Hüşan Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

Sevgi Hüşan

1962 Trabzon doğumludur. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Çanakkale Dişhekimleri Odası’nda 2002-2004 Döneminde Genel Sekreter, 2004-2006, 2008-2010, 2012-2014

2014-2016  ve 2016-2018 dönemlerinde Üst Kurul Delegesi olarak görev yapmıştır. 22 yıl Çanakkale  Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra 2008’de emekli olup,  mesleğine özel muayenehanesinde devam etmektedir. 26 yaşında bir oğlu vardır.