HER BOYUTUYLA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI

Türk Tabipleri Birliği Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Şiddet Alt Çalışma Grubu tarafından organize edilen  ve 24 Haziran 2016 tarihinde katledilen Eczacı Gürsu Ulaşan, Eczacı Hikmet Türk, Eczacı İlknur Yüce, Eczacı Özler Kiriş ve diğer kaybedilen sağlık çalışanları anısına düzenlenen şiddet konulu çalıştay, 28 Mayıs 2017 tarihinde  Ankara’da  gerçekleştirildi.

Çalıştaya; TDB ve Odalarımız adına TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Oral ve Murat Mustafa Çağlar,  TDB Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mürüvvet Turhan, TDB Kadın Komisyonu Üyesi Tülün Çelik, TDB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi  Helin Aras, Ankara Dişhekimleri Odası adına Hatice Çelik ve Sibel Kepez Ülkü, Hatay Dişhekimleri Odası adına Meltem Akemoğlu ile TDB Hukuk Müşaviri Av.Mustafa Güler  katıldılar.

Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, Prof. Dr. Harun Tepe ve Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda; şiddet konusu birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ve hukuksal mücadele bağlamında değerlendirildi ve yapılması gerekenler paylaşıldı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin esas nedeninin uygulanan sağlık sisteminden kaynaklandığı vurgusu yapılan çalıştayda;  ayrıca  yönetsel/idari şiddet uygulamalarının da dikkate alınması ve buna karşı da mücadele yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Panel sonrasında çalıştayın ikinci kısmı moderatörlüğünü Dr. Hasan Ogan ve Av.Mustafa Güler' in yürüttüğü forum  yapıldı. Forumda söz alan tümm katılımcıların konuşmalarının kayıt altına alınarak, Dr. Hasan Ogan tarafından hazırlanılacak rapor ve daha sonra tüm katılımcıların ekleyecekleri kısımlar ile çalıştay raporu hazırlanmasına karar verildi.

TDB adına katılan katılımcıların dile getirdiği konular ve sıkıntıların çokluğu sonunda dişhekimleri özelinde yaşanılan şiddet olaylarıyla ilgili TDB tarafından  ayrı bir çalışma yapılıp yapılamayacağı konusu da ele alındı. Bu çalışmanın veri toplama sıkıntısı nedeniyle zor olacağını ama yapılabilirse iyi olacağı  ifade edildi.  Hatay Dişhekimleri Odası adına katılan Meltem Akemoğlu şiddet olaylarına verilen hapis cezalarının paraya çevrilmemesi gerektiğini ve performans sistemi ile ve sık sık yaşanan geçici görevlendirmeler nedeniyle hekimlerin çok yorulduğu ve bu tür olaylarla baş edebilme sıkıntısı ve süreci yönetememe sıkıntıları yaşadıklarını dile getirdi. Ankara Dişhekimleri Odasından Hatice Çelik, SABİM ve BİMER şiddeti diye bir olgu geliştiğini ve bunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Mürüvvet Turhan, Tülün Çelik ve Murat Çağlar tarafından ADSM’lerin yapısı, performans sistemi ve standardizasyonun bulunmaması nedeniyle ortaya çıkan yapısal şiddete dikkat çektiler. 

Mustafa Oral, son olarak tüm katılımcıların konuşmalarına ek olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti değerlendirirken, bunun ülkedeki toplumsal şiddeti göz ardı etmeden yapılması gerektiğini ifade etti. Oral;  hekim haklarının kamuoyuna mal edilmesi ve topluma anlatılması gerektiğini, hasta haklarının ön plana çıkarılması, kışkırtılmış hasta şikâyetlerinin yaygınlaştırılmasının hastaları cesaretlendirdiğini, hekimlerin de hakları olduğunu bilmeyerek veya yok sayarak hastaların şiddete başvurduğunu belirtti. Somut bir öneri olarak sağlık birimlerine özellikle hastanelere silahla girilememesini dile getirdi.

HABER GÖRSELLERİ