TDB AKADEMİ- DİŞHEKİMLERİ ODALARI BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Bilindiği üzere Türk Dişhekimleri Birliği Akademi, dişhekimlerinin muayenehane pratiğinde eksikliğini hissettiği konularda  eğitim etkinliklerini düzenlemek amacıyla kurulmuştur. 

2016 yılında Ankara’da başlatılan TDB Akademi etkinlikleri, 2017 yılından itibaren Dişhekimleri Oda bölgelerinde yapılmaya başlanmıştır. Bugüne kadar Şubat-Mart-Nisan 2017 döneminde 29 Oda bölgesinde toplam 66 etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklerin 31 tanesi TDB Akademi-IMPLANTDER işbirliği ile diğer 35 tanesi TDB Akademi - Dişhekimleri Odaları işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. 

Değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla çok çeşitli konu yelpazesinde düzenlenen bu etkinlikler, son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve etkinliklere çok sayıda meslektaşımız katılmıştır. 

Önümüzdeki aylarda yapılacak etkinlikler hakkında bölgenizdeki  Dişhekimleri Odalarından ayrıca  TDB Akademi web sitemizde yer alan Etkinlik Takvimi  alanından bilgi sahibi olabilirsiniz.

Türk Dişhekimleri Birliği