`SUÇU İSPAT EDİLİNCEYE KADAR HERKES MASUMDUR`

Anayasanın öngördüğü demokratik düzeni silah zoruyla veya başka türlü hileler ile ortadan kaldırmaya veya bu düzeni yıpratmaya yerine başka bir düzen getirmeye çalışan tüm eylemleri, Cumhuriyetimizin kuruluş devrimlerine, aydınlık geleceğimize birer darbe olarak görüyor ve tüm bu unsurları lanetliyoruz. 

Bununla beraber 15 Temmuz olayları gerekçe gösterilerek, aylardır devam ettirilen OHAL sürecinin orantısız gücüyle her kesimden binlerce kamu personeli, savunmaları alınmadan, suçlamaya ilişkin herhangi bir kanıt gösterilmeden, hatta somut bir suçlama dahi yöneltilmeden; KHK ekinde listeler halinde yayınlanan isimlerle kamu görevinden ihraç edilmelerini kabul etmiyoruz, edemiyoruz.

Bu yolla yaratılan mağduriyetlerin kamu vicdanında derin yaralar açarken, toplumun adalete olan inancını sarsarak toplumsal travmalara sebep olduğunu görüyoruz. Bu ve benzeri evrensel hukuk normları ile örtüşmeyen uygulamalara bir an önce son verilmesini diliyoruz.

Bu yöntemle OHAL sürecinde onlarca meslektaşımız kamu görevinden çıkartıldı, bir kısım sağlık kuruluşları da kapatıldı. Böylesine ağır bir uygulama ile karşı karşıya kalan meslektaşlarımızın başvurabilecekleri herhangi bir hukuk yolunun bulunmaması masumiyet karinesini de ihlal ettiği için sorunu çok daha ağırlaştırmaktadır. 

Hiçbir yargı denetimine tabi olmayan bu haksız uygulamanın son örnekleri arasında önceki dönem Sivas Dişhekimleri Odası Başkanımız olan ve bu dönem de Sivas Oda Başkan vekilliği görevini yürüten Meslektaşımız Mehmet Murat Öztürk de yer almıştır. Oda Başkan Vekilimiz, diğer meslektaşlarımız ve bu sorunla karşı karşıya kalan herkese somut suçlamanın ve kanıtlarının bildirilmesi, buna karşı savunma hakkının tanınması ve etkin bir yargısal denetime tabi Yüksek Disiplin Kurulu Kararıyla haklarındaki işlemin yapılmasını talep ediyoruz.

“Suçu ispat edilinceye kadar herkes masumdur” sözünün sadece bir sinema filmi repliği olmadığı ve ülkemizin olağanüstü hal döneminde dahi hukuk devleti olduğu inancımızla kamuoyuna duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu