TDB – BİLİMSEL DERNEKLER ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

Birliğimiz tarafından toplum ağız diş sağlığı ve mesleki konularda görüş alış verişinde bulunmak, gelişmeleri paylaşmak ve ortak politikalar üretebilmek üzere Dişhekimliğindeki Uzmanlık Bilimsel Dernekleri ile ortak bir platformda, düzenli aralıklarla bir araya gelinmesine karar verilmiştir. 

Bu bağlamda TDB – Bilimsel Dernekler Ortak Toplantılarının ilki, 27 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da TDB Merkezinde yapıldı. 

Toplantıya; TDB Genel Başkanı Dr.Ali Rıza İlker Cebeci, TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim, Türk Prostodonti Ve İmplantoloji  Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan, Türk Periodontoloji Derneği  Başkanı Prof. Dr. Şule Bulut, Türk Ortodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ahu Acar, Restoratif Dişhekimliği Derneği Başkanvekili Prof. Dr. Sevil Gürgan, Türk Pedodonti Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Senem Selvi Kuvvetli, Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Saymanı Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç, Türk Endodonti Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Belli ve  Oral Diagnoz Ve Maksillofasial Radyoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Aydan Kanlı katıldılar. 

Toplantıda; TDB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu oluşturulması ile ilgili fikir alışverişi yapılarak mesleğimizde yaşadığımız ortak sorunlar ele alındı. Meslek içi eğitim sorunlarıyla ilgili görüşler paylaşıldı ve birlikte nasıl katkı verilebileceğine değinildi.

Bir sonraki toplantıda verimli bir çalışma yapmak üzere iletişim ağı kurularak toplantı sonlandı.

HABER GÖRSELLERİ