TDB KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Genel Sağlık - ADS İşbirliği Komisyonumuz, ilk toplantısını 24.03.2017 tarihinde aşağıdaki gündemle yaptı.

1. Görev Dağılımı.
2. Geçmiş Dönem Çalışmalarının Değerlendirilmesi.
3. Bu Dönem İlişkin Yapılacak Çalışmaların Görüşülmesi.

Komisyon Üyeleri

S.NO

ADI-SOYADI

ODASI

1

Mustafa Oral
(Sorumlu MYK Üyesi)

İzmir

2

Salim Murat Aydın

Adana

3

Prof. Dr. Ömer Günhan

Ankara

4

Prof. Dr. Mazlum Bülent Kurtiş

Ankara

5

Prof. Dr. Umut Saraçoğlu Tekin

Ankara

6

Doç. Dr. E. Nursen  Topçuoğlu

İstanbul

7

Prof. Dr. Esra Yıldız

İstanbul

Tıp Dernek Temsilcileri

8

Dr. Serap Duru

Türk Toraks Derneği

9

Uzm.Dr.Gül Pamukçu Günaydın     

Türkiye Acil Tıp Derneği

10

Prof.Dr. Mehmet Sargın

Türkiye Diyabet Vakfı

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Komisyonumuz  27.03.2017 tarihinde aşağıdaki gündemle toplandı.

1. Halkı ve Meslektaşlarımızı Bilgilendirme Amaçlı Hazırlanacak Olan; Broşür ve Kitapçıklar İçin  Konulara Karar Verilmesi ve Çalışma Gruplarının Oluşturulması.
2. Serbest Gündem

 


Komisyon Üyeleri

S.NO

ADI SOYADI

ODASI

1

Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç
(Sorumlu MYK Üyesi)

Ankara

2

Prof. Dr. Ufuk Toygar Memikoğlu

Ankara

3

Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Ankara

4

Prof. Dr. Yıldırım Hakan Bağış

Ankara

5

Prof. Dr. Cavit Zafer Çehreli

Ankara

6

Prof. Dr. Mazlum Bülent Kurtiş

Ankara

7

Prof. Dr. Cemal Tınaz

Ankara

8

Prof. Dr. Bulem Yüzügüllü Tütüncüler

Ankara

9

Prof. Dr. Hakan Hıfzı Tüz

Ankara

 

 

 

 

 

 

 

 

Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları Komisyonumuz, ilk toplantısını 14.04.2017 tarihinde aşağıdaki gündemle yaptı.

1. Komisyon Görev Dağılımı.
2. Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Taslağının Görüşülmesi.
3. Türk Dişhekimleri Birliği Daimi Komisyonlarına Seçilme Kriterleri Ve İstenen Yetkinlik     
Esaslarının Oluşturulması, Komisyonlara Üyelerin Atanmasından Sonra Oryantasyon Eğitimi   
Yapılması Ve Yapılacak Eğitimin İçeriklerinin Belirlenmesi.
4. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.

 
 

Komisyon Üyeleri

S.NO

ADI-SOYADI

ODASI

1

Mehmet Çalık
(Sorumlu MYK Üyesi)

Balıkesir

2

Ersin Atinel

İzmir

3

Özgür Başaran

Balıkesir

4

Mehmet Eskicioğlu

Denizli

5

Ekrem Kaya

Şanlıurfa

6

Doç. Dr. Hande Şar Sancaklı

İstanbul

7

Tuncay Seven

Samsun

8

Ali Ercüment Sucu

İstanbul

9

Zuhal Çokaktaş Yandımata

Ankara

 

 

Dış İlişkiler Komisyonumuz, 14.04.2017 tarihinde aşağıdaki gündemle toplandı.

1. ERO Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmenin yapılması,
2. TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi hakkında  bilgilenme,
3. Komşu Ülkeler Platformu Toplantısı program ve gündem önerilerinin görüşülmesi,
4. FDI’da açık bulunan Konsey ve Daimi Komiteler için adaylıklar,
5. FDI Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmenin yapılması 

 
 

Komisyon Üyeleri

SNO

ADI SOYADI

ODASI

1

Dr. A. R. İlker Cebeci
(Sorumlu MYK Üyesi)

Ankara

2

Dişhekimi Zekeriya Doruk Alp

Muğla

3

Dr. Uğur Ergin

İstanbul

4

Dr. Duygu İlhan

İstanbul

5

Doç. Dr. Ahmet Ferhat Mısır

Zonguldak

6

Dişhekimi Ersel Özdemir

Ankara

7

Doç. Dr. Hande Şar Sancaklı

İstanbul

8

Prof. Dr. Nermin Yamalık

Ankara

9

Prof. Dr. Taner Yücel

İstanbul