23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

Türk Milleti, 23 Nisan 1920'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak, yeni bir devlet kurmuştur.

Bu tarih, aynı zamanda demokratik parlamenter rejimin temelinin de atılışı, egemenliğin hanedandan alınıp Millete devredilişidir.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Mondros Mütarekesi ile  ordularımıza silahları bıraktırılmış,  savaşı kazanan emperyalist ve sömürgeci güçler Anadolu'yu aralarında paylaşmış; Padişah ve Osmanlı Meclisi ve uydu hükümeti bu durum karşısında, sadece kendilerini kurtarma çabası içine girmiştir.

Mustafa Kemal, her bakımdan tam bağımsızlık üzerine yükselen yeni bir Türk Devleti kurmak ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket etmiş ardından,  12 Haziran 1919 tarihinde gittiği Amasya'da  Milli  uyanışın belgesi olan Amasya Genelgesi'nde yer alan;  "Milletin bağımsızlığını yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır"  iradesi,  Mustafa Kemal'in bu konudaki kararlılığını ve Millete verdiği olağanüstü değer ve önemi ortaya koymuştur.

Hem Saltanata hem de işgal güçlerine karşı Milli Mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal, parlamenter rejimi ve hukuk devleti ilkelerini bu tarihten itibaren resmen yürürlüğe koymuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Milletin temsilcileriyle kurmuştur. Bu nedenle, 23 Nisan Türk Milletinin geleceği için olağanüstü bir dönüm noktasıdır. Egemenliğin gelecekteki sahipleri çocuklarımıza adanan 23 Nisan,  "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

Kuruluş felsefesinde demokrasi ve milletin kendi geleceğini kendisinin tayin edeceği, hür ve bağımsız düşüncenin ruhunu taşıyan  "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" öz deyişi ile egemenlik; 23 Nisan 1920 tarihinde "Tek adamdan" Millete  geçmiştir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun...


Türk Dişhekimleri Birliği