TIBBİ ATIK BEYAN FORMU İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Bilindiği üzere Mart ayı sonuna kadar doldurulması gereken ‘Tıbbı Atık Beyan Formu’ na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesinden girilememesi üzerine Birliğimizce  Bakanlık yetkilileri ile temasa geçilmiş, beyan süresi  21.04.2017 tarihi saat 24.00’e kadar uzatılmıştır.

Birliğimize ulaşan bilgilerden, bazı  meslektaşlarımızın şifre ve kullanıcı bilgileri edinemediklerinden beyan için Bakanlık web sitesine giremedikleri anlaşılmıştır.

Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri  ile yapılan görüşmede, meslektaşlarımızın yarına kadar bulundukları bölgelerdeki Çevre Müdürlüklerine ıslak imzalı dilekçe ile  başvurarak kayıt olmaları gerektiği ifade edilmiştir. Bakanlığın kayıt sonrası vereceği kullanıcı adı ve şifre  ile web sitesi tıbbi atık formuna giriş işlemi  Mayıs sonuna kadar gerçekleştirilebilecektir. Ancak  tıbbi atık formuna girişle ilgili bu son süre uzatmasından yararlanabilmek için yarına kadar mutlaka İl Çevre Müdürlüklerine başvuru formlarının teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Çevre İl Müdürlüklerine  henüz başvuru yapmamış olan meslektaşlarımız, yarın yetiştiremeseler bile en kısa sürede ilk kayıt başvurularını yapmalıdırlar. Aksi takdirde bu uzatma hakkından yararlanamayacaklardır.

Tıbbi atık işlemini tamamlayan meslektaşlarımızın, bu uyarıyı dikkate almamaları gerekmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği