BİR YERE GİTMİYORUZ...BURADAYIZ...
NEDEN BURADA OLACAĞIZ?

Bir Yere Gitmiyoruz

Buradayız

Neden Burada Olacağız?

İnsan manzara içinde güzel bir obje değil, manzarayı bizzat şekillendiren bir varlıktır. Kendi dışındaki şartlara boyun eğmeden; aklı, öngörüsü, hayal gücü ve duygusal inceliği ile ihtiyaçları ve yaşam kalitesi doğrultusunda yaşadığı şartları değiştirebilir. Sadece öznel günlük çıkarları için geleceğini düşünmeden hareket etmez.

Biz akıl, öngörü, hayal gücü ve duygusal inceliğin hâkim olması için burada olacağız.

Akıl, öngörü, hayal gücü ve duygusal incelik için rehber kutup yıldızımız 1919’un karanlık günlerinde ışımaya başlamıştır. Onun açtığı yoldan ve ilkelerden ayrılmadan ve günümüzün puslu havasından hiç yılmadan, cesaretle tüm yanlışlarla gelecekte de mücadele etmek en önemli görevimizdir.

Biz bu mücadelenin devamı için burada olacağız.

Yine de yaşantımızda hayal ettiklerimizle elde ettiklerimiz arasında olumsuz farklar meydana gelebilir. Bu durum hayal kırıklığı yaratabilir. O zaman ezilip gidecek değiliz her şeye rağmen devam etmek için çaba göstereceğiz. Bir anlamda iyiye, doğruya, güzele ulaşmak için çile çekeceğiz ancak tolerans göstereceğiz.

Biz bu çaba için burada olacağız.

Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu