TIBBİ ATIK BEYAN FORMUNA GİRİLEMİYOR!

Çevre Bakanlığının web sitesinden tıbbı atık beyan formuna girilemediği Birliğimiz tarafından tespit edilmiştir. Konu Bakanlığa iletilmiştir. Bu yönde gerekli çalışma yapılmaktadır. Gelişmeler hakkında  meslektaşlarımıza ayrıca bilgi verilecektir.

Tıbbi Atık Beyanı ile ilgili işlemlerini daha önce yapmış meslektaşlarımız sorumluluklarını yerine getirmiş olduğundan bu uyarıyı dikkate almamaları gerekmektedir. 

 

Türk Dişhekimleri Birliği