TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9/1-l bendine  göre sağlık kuruluşları Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak “doldurmak, onaylamak ve form çıktısının bir nüshasını beş yıl boyunca saklamakla" yükümlüdür.

Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde bulunan çevrimiçi uygulamada gerekli kayıt işlemlerinin Mart ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini hatırlatırız.

Atık beyanı; online.cevre.gov.tr adresinden ulaşılan “Atık Beyan Sistemi” üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği