BU ATAMA, SÜRGÜNDÜR

Meslektaşımız Dişhekimi Tülün Çelik, İstanbul Dişhekimleri Odası’nın Hastane temsilcisi olduğu gibi bir sendikanın da işyeri temsilcisidir. Yürüttüğü kamu görevi ile doğrudan ilgili olmamakla birlikte, ağız diş sağlığı hizmetinin işleyişinde yaşanan sorunlarla ilgili genel açıklamalarda bulunmuştur. Bu sebeple, yetkili olmadığı halde basına demeç verme suçlamasıyla kınama cezasıyla cezalandırılan meslektaşımız şimdi de İl içi sürgüne tabi tutulmuştur. Kınama disiplin cezasının iptali için açılan dava devam etmekle birlikte, bu soruşturmaya bağlı olarak ikinci bir cezalandırma niteliğindeki sürgün kabul edilemez.

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunları çözmek için çaba göstermek yerine bunların görünür hale gelmesine sebep olanları cezalandırmak aslında halkı cezalandırmaktır. Dişhekimini, ortada hiçbir haklı gerekçe olmaksızın hizmetine ihtiyaç olan yerden alıp, hem de personel ihtiyacı olmayan bir yere göndermek kamu yararıyla bağdaşmaz.

Bütün bunlardan başka, işlemin tebliğ yöntemi de ayrı bir hukuksuzluk yaratmıştır. Mesai içinde Dişhekimi Tülün Çelik hasta tedavi ederken Başhekimin çağırdığı haberine, tedavide olduğu ve hastanın tedavisi bitince gideceğini söylemiştir. Buna karşın, kararı bir an önce tebliğ gayretiyle, saat 16.30  civarında iki görevli muayene odasına girip naklen atama kararını göstererek, saat 17.00’de Hastaneden ayrılması gerektiği söylenmiştir. Hasta henüz daha ünitte iken meslektaşımızı “derhal” uzaklaştırmayı haklı kılan hiçbir neden yoktur. Uygulanan bu yöntem idarenin kamu yararını gözetmeyen işlem sebebini ortaya koyan ağır bir şiddettir. 

Başta Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu olmak üzere ilgili Genel Sekreterlikler ve Koordinatör Genel Sekreter’i idari işlemi yeniden gözden geçirmeye davet ediyor; meslektaşımızın görevine iadesini istiyor ve bekliyoruz.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na gönderilen yazı için tıklayınız...

Konuyla ilgili olarak 27 Mart 2017 tarihinde (bugün) saat:12.30’da İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, DİSK / Genel İş tarafından Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde bir basın açıklaması yapılacaktır.

Kamuoyunun dikkatine sunarız.

Türk Dişhekimleri Birliği