SAĞLIK BAKANLIĞI
2017 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI SONUÇLANDI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ hükümlerine göre ilan edilen münhal yerler için Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası, 22.03.2017 tarihinde çekildi.

Kura sonuçlarına göre; 307 dişhekimi ve 48 uzman dişhekiminin görev yerleri belli oldu.

Kura sonuçları için tıklayınız…

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.…