KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN PAYLAŞILMASI / PAYLAŞILMAMASI TALİMATININ HASTADAN ALINMASI

Bilindiği üzere dişhekimlerinin hastalarının kişisel verilerini yasal zorunluluk dışında paylaşmamaları gereklidir. Ancak, son zamanlarda, yasal zorunluluk halinin genişletilmesi çabasının olduğu, kimi yasal düzenlemelerle getirilen kuralların en geniş yorumla ve ilgili güvenlik önlemleri henüz tanımlanmadan uygulanmak istendiği; özellikle Sağlık Bakanlığı’nın bu şekilde bilgi toplamaya çalıştığı görülmektedir. Dişhekimlerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşacağı veri anonimleştirilmiş istatistiki veridir. Bunun dışındaki bilgilerin paylaşılması ancak hastanın bilgilendirilmek suretiyle verdiği açık talimatı/onayı ile mümkündür.

Bu çerçevede, hastanın veri paylaşımı ile ilgili talimatı bağlamında aydınlatılmış onam formunun içinde veya hasta kartının herhangi bir yerinde aşağıdaki gibi bir ifadeye yer verilebilir:

'Kişisel bilgilerimin yasal zorunluluk haricinde hiç kimseyle paylaşılmamasını talep ediyorum.'

'Kişisel bilgilerimin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasını talep ediyorum.'

'tarih - imza'


Bu ifadenin elle yazılması şart değildir. Hasta tarafından veya hastanın talimatına uygun olarak, hastanın iradesine uygun olmayan ifadenin üzeri çizilebilir.

Belgede genel olarak hastanın imzasına ayrılan bir yer var ise, yukarıda belirtilen cümlenin altında ikinci bir imza olması, özel olarak bu önemli talimatı göstermesi bakımından yararlıdır. 

Meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.

Türk Dişhekimleri Birliği