SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULU TOPLANDI

Yılda bir kez toplanan ve sosyal güvenlik politikaları ile uygulamaları konularında görüş bildirmekle görevli istişare kurulu olan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, SGK Başkanı Dr.Mehmet Selim Bağlı başkanlığında ‘Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Bankalar ve Toplumun Diğer İlgili Kesimleri İle İşbirliği Bilincinin Yaygınlaştırılması”  gündemi ile 15 Mart 2017 tarihinde Ankara’da toplandı.

Toplantıya Birliğimizi temsilen TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim ve Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Ersel Özdemir katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Neslihan Sevim; Türk Dişhekimleri Birliği tarafından kayıt dışı istihdamın, en büyük emek sömürüsü ve insan hakları ihlali olarak görüldüğünü belirterek, ‘Kayıt dışı istihdam bizim alanımızda daha çok paydaşlarımız olarak çalışan diş teknisyenlerinde vardır. Bu kayıt dışı istihdamın sebebi ise 2011 yılında başlayan ihale sistemidir’ dedi. Sevim konuşmasında;  kayıt dışı istihdamın neden olduğu, silikozis hastalığına  ve ağız sağlığını, insan sağlığını etkileyen protezlerin yapımına da değindi.

TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim’in konuşma metni için tıklayınız…