20 MART DÜNYA AĞIZ SAĞLIĞI GÜNÜ
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ III. AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI PARLAMENTOSU

Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) tarafından 20 Mart, ‘Dünya Ağız Sağlığı Günü’ olarak kabul edilmiş olup, bu günde tüm üye ülkelerde bir dizi etkinliklerle toplumda ağız diş sağlığı konusuna dikkat çekilmektedir.

FDI'ın bu yılki 20 Mart teması; ‘Ağız Sağlığını Önemse-Hayat Boyu Gülümse’ olup, hedef; yaşam boyunca, gencinden artan yaşlı nüfusa kadar ağız ve dişleri korumaya odaklanmak olacaktır.

Ağız hastalıkları, ülkemizde toplumun büyük bir kısmını doğrudan ilgilendiren en önemli sağlık problemlerinden biridir. Çocukluk döneminden yaşlılığa tedavi edilmediği zaman bireyin genel sağlığını da etkileyerek, toplum sağlığını olumsuz yöne itmektedir. Genel sağlık bütçesine de önemli yük getiren ağız hastalıkları ile mücadele ancak tıp ve dişhekimliği alanında görev yapan bütün kesimlerin ortak işbirliği ve koordinasyonuyla mümkün olacaktır.

Ülkemizde ne dişhekimine gitme sıklığı, ne de ağız bakım ürünlerinin kullanımında yeterli ve etkin bir sonuca ulaşılamadığı görülmektedir. Ağız diş sağlığında farkındalık yaratmada ilgili kurum ve kuruluşlarla daha etkin ve yakın işbirliği içerisinde bulunularak toplumsal bir sinerjiye ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Ülkemiz % 6 DMFT (Çürük, kayıp, dolgulu dişler indeksi) oranı ile Dünya Dişhekimleri Birliği’nin hedefindeki %1’lik oranın çok uzağındadır.

Türk Dişhekimleri Birliği de bu doğrultuda toplumda ağız diş sağlığı farkındalığını artırmak üzere çeşitli etkinliklerle koruyucu uygulamaları önceleyen politikaların oluşmasına katkı vermeye çalışmaktadır. Karar vericileri yani siyasi iktidarı da bu yönde etkilemek üzere ortak çalışmalar içerisinde bulunmaktadır. Bu bağlamda Türk Dişhekimleri Birliği; sağlık politikalarına yeni hedefler sunmak üzere TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası Çalışma Grubunu kurmuştur.

20 Mart 2017 tarihinde gerçekleştireceğimiz; Sayın Sağlık Bakanı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Dişhekimi Milletvekilleri ve tüm Oda Başkanlarımızın da davet edildiği, geniş katılımlı TDB III. Ağız-Diş Sağlığı Parlamento toplantısında, Çalışma Grubunun raporu panel sunumuyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Türk Dişhekimleri Birliği

20 MART DÜNYA AĞIZ SAĞLIĞI GÜNÜ  
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
III. AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI PARLAMENTOSU
20 Mart 2017 / Ankara

Gündem : TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası
Program : 10.30 Açılış
Yer   : The Green Park Otel
   Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:39 Çukurambar-Çankaya / Ankara
   0312 258 00 00

 

20 Mart Tanıtım Yazısı ve Afişler için tıklayınız…