TDB ETİK KURULU TOPLANDI

TDB Etik Kurulu; 10.03.2017  tarihinde TDB Merkezinde aşağıdaki gündemle ilk toplantısını gerçekleştirildi.

 Gündem

1.    Kurul içi görevlendirmeler,
2.    Kurul işleyişi ve kurul üyeliğinin konuşulması,
3.    Hasta Hakları -Hasta Sorumlulukları-Hekim Hakları konularında güncelleme yapılarak metin haline getirilmesi,
4.    Dişhekimliği mesleğinde Profesyonalizm konusunda o güne kadar yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi.

KURUL ÜYELERİ

S.NO

ADI-SOYADI

ODASI

1

 Mustafa Oral
 (Sorumlu MYK Üyesi)

 İzmir

2

 Süha Alpay

 Ankara

3

 Sevgi Hüşan

 Çanakkale

4

 Yrd. Doç. Dr. Funda Gülay Kadıoğlu

 Adana

5

 Dr. Burcu Kurtiş

 Ankara

6

 Mustafa Ziya Özer

 Manisa

7

 Prof. Dr. Umur Sakallıoğlu

 Samsun

8

 Yeşim Saraç

 Sakarya

9

 Yrd. Doç. Dr. Zehtiye Füsun Yaşar

 Ankara

 

HABER GÖRSELLERİ