ANKARA TEHDİT ALTINDA...

1928 yılında yapılan, ‘Cumhuriyet’in endüstri mirası yerleşkesinde ve tescilli kültür mirası olma  potansiyelini’  mevcut dava sonucuna kadar sürdüren Havagazı Fabrikası; henüz dava sonuçlanıp Kültür Bakanlığı’ndan izin çıkmamışken, 25 Şubat 2017 Cumartesi günü  Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmaya başlanmıştır.

350 tonluk asbestin yalıtım malzemesi olarak kullanılmış olduğu bu binanın kontrollü ve denetimli bir şekilde yıkılması gerekirken böyle yapılmadığı gibi  hafriyatın da   tehlikeli madde taşınma usullerine  göre yapılmadığı iddiaları vardır. Bu tehlikeli atıkların nereye atıldığı da açıklanmış değildir.

Asbest liflerinin nefes alma yoluyla vücuda girdikten sonra kan damarlarıyla vücudun pek çok alanına ulaşabildiği ve özellikle akciğeri etkilediği, kanserojen olduğu, akciğer kanseri dışında akciğer zarının çok ölümcül bir tümörüne de yol açtığı bilinmektedir.  

Sağlığımız için tehdit oluşturduğu bilinen bir yıkımın öncesinde; asbestli malzemenin cinsi, miktarı ile ilgili analizlerin yapılmış, yıkımın neden olacağı etkilerin de öngörülmüş ve önlem alınmış olması gerekirdi.

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubenin Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne 1 Mart 2017 tarihindeki başvurusu ile Mahkemenin aynı gün yürütmeyi durdurma kararı alması da bu gerekliliği doğrulamaktadır.

Halk sağlığını tehdit ettiği ortada iken asbestli bir binanın yıkımının böylesine tespitsiz ve tedbirsiz yapılmış olması kaygı vericidir.

Yetkililerin  sorumluluklarını yerine getirmekte yetersiz kalmış olmaları, sağlığımızın ne kadar güvencesiz olduğunu göstermiş ve bizleri tedirgin etmiştir.

Halk sağlığı konusunda bilimsel raporlar hazırlanmasını, mevcut durumun ve gelecekteki tehlikenin, şu anki atıkların bulunduğu yerin ve tehlikesinin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. 

Türk Dişhekimleri Birliği olarak  yetkililerin 'ben yaptım oldu' ve 'vurdumduymazlık' anlayışını kınıyor, halkımızın sağlığını tehdit eden  her konuda takipçi olacağımızı tekrarlıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği'nin konuyla ilgili açıklaması için tıklayınız...