ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ

24 Şubat 2017 Cuma günü Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde mesai dışı saatte sağlık hizmeti verdikleri sırada  Büşra Akkaya ve  Ercan Özdemir  isimli iki meslektaşımız hasta yakınları tarafından darp edildiler.  

Sağlıkta dönüşüm programının getirdiği performans sistemi hastaları müşteri gibi göstermektedir.

Müşteri memnuniyeti esasından yola çıkan hastalar da tedavilerinin hekimin önerdiği tıbbi gereklilik doğrultusunda değil, kendi talepleri yönünde olması gerektiği inancıyla hekime ve diğer sağlık çalışanlarına şiddetle yaklaşmaktadır.

Sağlık çalışanlarına karşı yapılmış şiddet; sağlık hizmetlerinin yapılmasının engellenmesi ve sağlık çalışanının her türlü haklarının gasp edilmesi demektir. Sağlık hizmeti verebilmemiz şiddete neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması ve güvenliğimizin sağlanması ile mümkündür.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak başta meslektaşlarımız olmak üzere ve tüm sağlık çalışanlarının öncelikle yaşama, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma haklarının korunması için gereken her türlü önlemi almak üzere Sağlık Bakanlığını göreve çağırıyoruz.

Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz, asla alışmayacağız, kabullenmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız, sürecin takipçisi olacağız.

Hekimlik onurumuzu koruyacağız...

Türk Dişhekimleri Birliği