TDBD 157.SAYI BAŞYAZI
İHTİYACIMIZ ÇOĞULCU DEMOKRASİ

Değerli meslektaşlarım,

Her eski yılı devirdiğimizde muhasebeler yaparız geçmiş yıla dair ve önümüzde kalan yıllar daha iyi olsun diyerek hem kendimizi hem çevremizi motive ederiz. Her yılbaşında bizi motive eden güç, deneyimlerimizin bizi daha iyi bir hayata götüreceğine olan inancımızdır.

Ne yazık ki her konuda deneyimlerimiz bize güç verirken yine deneyimler tedirginlik, korku ve hayal kırıklığı duygularını da bugünümüze taşıyor.

Azra Kohen ‘Deneyim, bilginin bedende bıraktığı hal, ruhta bıraktığı iz’ diyor. 3 Şubat 2015’ten beri yaşadıklarımızın ruhumuzda bıraktığı izle iki yıldır uygulanamayan bu Yönetmelik’te yapılan çalışmanın sonuçlarını bekliyorduk uzun zamandır. Nihayet 23 Aralık’ta merak edilen değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Her zaman olduğu gibi son şekli verildiğinde ortak bir değerlendirme yapma nezaketi göstermeden, malın sahibinden malını saklayarak Yönetmeliği önümüze getirdiler.

Yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle; dişhekimliği hizmetleri veren sağlık kuruluşlarının açılmasına ilişkin şartlardan bir kısmı kaldırıldı. Bu maddelerin Danıştay kararlarıyla yürütmesi durdurulanların yanı sıra, halen devam etmekte olan dava konusu ettiğimiz ve sağlık hizmetinin niteliğini geliştirmekle ilgisiz şartlar olduğu ve sağlık kuruluşlarının açılmasının nispeten kolaylaştırıldığı söylenebilirken, ısrarla ifade etmiş olmamıza rağmen pek çok gereksiz şartın Yönetmelikte halen korunmakta olduğunu da gördük.

Bir örnek vermek istiyorum: Hassasiyetle üzerinde durduğumuz sağlık alanında ticarileşmeye bir tuğla daha koyan maddede ortaya çıkan yeni durum bir öncekinden daha vahim hal almıştır. Yeni değişiklikte merkezlerin “en az % 51 hissesi diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilen” yapıları getirilerek aslında bir ağız diş sağlığı merkezinin sadece %1 dişhekimi hissesi ile açılabileceği vurgulanmaktadır. Bu önceki halinde hiç olmazsa %51 dişhekimi şeklindeydi. Demek ki bu maddede yapılan değişiklikle bir öncekinden daha kötü durumdayız. Aynı zamanda her şeyi yazdığı gibi anlamamız gerekirse acaba dişhekimi/uzman ve tabip derken ‘ve’ dediğine göre doktor ortaklığı olmaksızın ağız diş sağlığı merkezi açılamaz demek olur mu; “veya” demediğine göre?

Sevgili meslektaşlarım,

3 Şubat 2015’e kadar yürürlükte olan Yönetmelik 1999’da TDB’nin çalışmalarıyla ortaya konmuş bir düzenlemedir. Sağlık Bakanlığı bu ortak mutabakat metnini son iki yıldır ortak metin olmaktan çıkaran bir düzenleme içine girmiş ve sermayeye mesleğimizi teslim etme sürecini başlatmıştır.

Anlaşılan o ki Yönetmelik konusunda yeni yılda da mücadelemiz devam edecek. Tüm muhataplarımıza değişikliğin getirdiği kısmi rahatlamanın yanı sıra endişelerimizin de en iyi şekilde anlatılmasının yollarını bulmamız tüm diyalog kanalları ile hassasiyetlerimizi gerekçeleriyle anlatarak çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu konuda hepinizin yardımlarına ihtiyacımız var.

Sevgili meslektaşlarım,

Mevcut egemen güç bu ortak metinlere karşı alerjik bir yaklaşım içerisinde olduğunu şu günlerde Anayasa değişikliği çalışmalarında da göstermektedir.

Toplumsal anlaşma belgeleri olan Anayasa bir ortak sözleşme metnidir. Ne yazık ki Anayasa değişikliği tasarısı, yaşadığımız siyasi ve ekonomik ciddi sorunlarımıza çözüm üretmekten çok uzak olup, tam tersine, zaten yaratılmış olan çatışmaları derinleştiren ve toplumsal mutabakat olmaktan uzak yapısıyla yeni çatışma alanları doğuracak endişesi uyandırmaktadır.

1980 Anayasa’sının antidemokratik birçok hükmü ortada iken sadece rejim değişikliğine ilişkin bir dizi değişikliğin, üstelik birçok antidemokratik düzenlemeyle yapılmaya çalışılması, hele bir de OHAL gibi hassas bir süreç içerisinde bunun yürütülmesi ne kadar toplumsal mutabakat oluşturacaktır?

Değerli meslektaşlarım,

Umalım ki yeni yıl tüm karar alıcı unsurların, tüm düzenlemelerde çoğunlukçu anlayışla değil çoğulcu demokratik anlayışla hareket ettiği günler getirsin ülkemize... Sağlıkla kalın.

Dr.Ali Rıza İlker Cebeci
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı

TDBD 157.sayı için tıklayınız…