ÜCRET TARİFESİNİN
ONAYLANMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından özel sağlık kuruluşlarına gönderilen yazılarla, özel sağlık kuruluşlarının ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmasının yasal zorunluluk olduğu, bu nedenle fiyat tarifelerinin onaylatılmak üzere belli süre içerisinde Müdürlüklerine gönderilmesinin istenildiği görülmektedir.

Bilindiği gibi ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşlarının muayene ve tedavi ücret tarifeleri 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 11, 26 ve 40. maddeleri uyarınca, Oda Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Birlik Merkez Yönetim Kurulunun onaylamasıyla belirlenir ve bu şekilde oluşturulan tarife yine TDB tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilmektedir.

Özel ağız ve diş sağlığı kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerine ilişkin tarife düzenleme yetkisi Türk Dişhekimleri Birliğine aittir.

Meslektaşlarımızın onaylanmak üzere İl Sağlık Müdürlüklerine herhangi bir tarife gönderme zorunlulukları bulunmamaktadır. Benzer açıklamamız 01.02.2017 tarih ve 002.266 sayılı yazımızla da Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ