SAĞLIK BAKANINI ZİYARET

TDB 16.Olağan Genel Kurulu sonrasında görev alan yeni kurulların Sayın Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ’ı ziyaret talebimize; uzun bir süre sonra cevap verilerek, cevabın verildiği günde de görüşmeye kabul edilmemiz sebebiyle, tüm seçilmişler yerine, katılabilen; Başkanımız Dr.Ali Rıza İlker Cebeci, Başkanvekilimiz Hüseyin Tunç ve Genel Sekreterimiz Neslihan Sevim ve YDK Üyesi Mustafa Kemal Taş ile 31.01.2017 tarihinde Sayın Sağlık Bakanına bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Sağlık Bakanlığından Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı Prof. İrfan Şencan ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş katılmışlardır.

Ziyaretimizde kendilerine genel sorunlarımız iletilmiştir.

Sayın Sağlık Bakanının “Meslek Politikaları Atölyesi” projesine TDB’nin de destek vermesi teklifi benimsenerek, iki üye ile söz konusu projeye katılacağımız iletilmiştir. Ayrıca, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik üzerindeki itirazlarımıza yönelik ortak çalışma yapılması kararlaştırılmıştır.