TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİNDEN MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK MEKTUP...

Birliğimiz tarafından Anayasa değişikliğinin oylandığı bu tarihi günlerde tüm milletvekillerine gönderilen açık mektupta; “Varlığınızın temel görevi olan; demokrasiye, parlamenter sisteme, Cumhuriyetimizin  değerlerine ve millet  iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olan, milletin egemenliğinden güç alan Meclisin milletvekilleri olarak bu yanlışı durdurmazsanız varlık sebeplerini inkar eden insanlar olarak tarihe geçeceksiniz” denildi.

***

Sayın Milletvekili,

Cumhuriyet tarihimizde böyle kaotik ve karanlık günler az görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar farklı inanç, düşünce, kültür ve yaşam tarzları arasında bu yoğunlukta ayrışma ve gerginlik yaşanmamıştır.

Bir de bununla beraber, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, muhalif tüm söylemlerin engellendiği, bağımsız basının her türlü zulme maruz kaldığı, her gün biraz daha kötüye giden bu dönemde; iktidar %50 veya biraz üstü bir oranla olsa da toplumun açıkça ikiye bölünmesi pahasına kurguladığı Anayasa değişikliğini referanduma götürmek istemektedirler.

Toplumsal anlaşma belgesi olan Anayasa bir ortak sözleşmedir. Anayasa değişikliği tasarısı, yaşadığımız ciddi sorunlara çözüm üretmekten çok uzak olup, tam tersine, zaten yaratılmış olan çatışmaları derinleştiren ve yeni çatışma alanları doğuracak yapıdadır.

1982 Anayasasının antidemokratik yapısını düzeltmek amacı olmayan, tersine fiili rejim değişikliğini anayasal olarak tanıma noktasına gelen bu değişiklik önerisi kişileri kanunların üstünde yetkilerle donatan bir rejimi hedeflemektedir.

Bu nedenle TBMM'de görev yapan milletvekillerine tarihi görevlerini hatırlatıyor ve diyoruz ki:

TBMM Genel Kurulunda görüşüyor olduğunuz 'Anayasa Değişikliği Teklifi' nin Türkiye Cumhuriyeti rejimini değiştirmesine izin vermeyiniz.

Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tekleştirmeyiniz.

TBMM’yi rekreasyon merkezi konumuna düşürmeyiniz.

Bakanlar Kurulunu tören alayına, Başbakanı bando şefine dönüştürmeyiniz.

Hakimleri, savcıları emir eri yapmayınız.

Denetlenmesi imkanı olmayan bir güç odağı yaratmayınız.

KHK çıkarma yetkisini kişilere teslim edip, OHAL’i süreklileştirmeyiniz.

Vekilleri olduğunuz halkın egemenliğini tek kişiye teslim etmeyiniz.

Sayın Milletvekili;

Sizleri bu tasarıya hayır diyerek Anayasamızın 5. maddesinde yazılı görevlerinizi yerine getirmeye “Toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamaya”, varlığınızın temel görevi olan; demokrasiye, parlamenter sisteme, Cumhuriyetimizin  değerlerine ve millet  iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olan, milletin egemenliğinden güç alan Meclisin milletvekilleri olarak bu yanlışı durdurmazsanız, varlık sebeplerini inkar eden insanlar olarak tarihe geçeceksiniz.

Türk Dişhekimleri Birliği