2017 YILI AJANDAMIZ DAĞITILMAYA BAŞLANDI


Birliğimiz tarafından siz değerli meslektaşlarımız için hazırlanan TDB 2017 yılı ajandamız, 156 sayılı TDB Dergisi ile birlikte dağıtılmaya başlanmıştır.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ