PİYASADA BULUNAN GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN BİLDİRİLMESİ

 Değerli Meslektaşımız,
 
Satın alacağınız ve hali hazırda kullanmakta olduğunuz tıbbi cihazlarınızın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veri tabanından kontrol edilmesi gerekmektedir. 
 
Piyasada bulunan güvensiz ürün ilanlarına,  Sağlık Bakanlığı’nın ilgili dairesi tarafından yapılan duyurulardan ve Güvensiz Ürün ilanlarına ilişkin ilgili linkten ulaşabilirsiniz.
 
Olumsuz olay yaşadığınız ürünlere ilişkin bildirimlerinizin, Türkiye İlaç Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİCK) internet sayfasında Birimler-Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı altında Yurtiçi Uyarı Sistemi içerisinde  Sağlık Kurum ve Kuruluşları İçin Başvuru Formları kısmındaki “Olumsuz Olay Tutanağı Formu” nun kullanılarak, TİTCK Tıbbi Cihaz Uyarı Birimine gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bu konu meslektaşlarımız arasında farkındalık yaratılması ve mesleğimizin gelişimi açısından son derece önemlidir.  Güvensiz ürünlerin bildiriminin hemen yapılarak ilgililerin uyarılması ile meslektaşlarımızın ve hastalarımızın zarar görmesi engellenebilecektir.
 
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

(*)TDB 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi  "Dişhekimliğinin Geleceği"  konulu Meslek Sorunları Sempozyumu, "Dişhekimliğinde İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz, Malzeme Kullanımı ve Güvenliği" isimli Çalışma Grubu Raporu gereğince web sitesine konulmuştur.