DİŞHEKİMLİĞİNDE SEDASYON UYGULAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

DİŞHEKİMLİĞİNDE SEDASYON UYGULAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
30.09.2010

Geçtiğimiz günlerde Mersin’de Oğuzhan SİVAS isimli çocuk hastanın tedavisi sonrasında ortaya çıkan olumsuz gelişmeler üzerine dişhekimliği tedavilerinin sedasyon ya da genel anestezi altında uygulamaları ile ilgili bir açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Dişhekimliğinde fobi nedeniyle bazı durumlarda hastalar, kontrolü güç davranışlar sergilemekte ya da bu konuda zorlanıldığında psikolojik travmalara maruz kalmaktadır. Özellikle de çocuk hastalar, diş tedavisine duyulan korku nedeniyle çalışılması güç hastalardır. Başarılı bir diş tedavisi için çocukla iyi bir iletişim kurmak çok önemlidir. Dişhekimleri, aşırı endişeli ve tedaviye uyum göstermeyen çocuklara, farmakolojik bir destek olmadan da, diş tedavisi yapabilmektedir. Bununla birlikte bu iletişimin sağlanamadığı durumlarda da gerekli tedaviler, sedatif ilaçlar kullanarak sedasyon veya genel anestezi altında uygulanabilir. Kullanılan sedasyon yöntemleri ve genel anestezi uygulamasının anestezi uzmanı ve gerekli yardımcı personel ile birlikte ve güvenli bir ortamda yapılması durumunda var olan risk, diğer tıbbi tedaviler için uygulanan anestezi riskinden farklı değildir. Bu uygulama,  çocuğun ağız diş sağlığının korunması ve daha ileri komplikasyonların oluşmasının engellenmesi için gerekli görüldüğü zamanlarda dünyanın her tarafında yapılan bir uygulamadır.  Her tıbbı müdahale bir risk içerir. Hekimin vazifesi bu riskler konusunda kişileri tedavi öncesinde bilgilendirmek ve tedavinin en az risk içerecek uygun koşullarda yapılmasını sağlamaktır.

Sağlık konusunda halka bilgi verirken veya bir olumsuzluğu anlatırken haksız ithamlarda bulunmak,  sadece sonuç nedeniyle tedavinin gerekliliğini tartışma konusu yapmak;  hekimleri riskli hastaların tedavisinden uzaklaştıracağı gibi hastaları sağlıksız bir geleceğe mahkum etme ihtimalini oluştururken, halkta yarattığı korkunun hekimlere karşı güvensizliğe yol açarak bireylerin sağlığı açısında da olumsuz gelişmelere neden olmaktadır. 

Sağlık konusunda sansasyonel haberlerden kaçınıp, mümkün olduğunca konunun uzmanına danışılarak bilimsel ve objektif mesajlar verilmelidir.

TDB olarak hasta haklarına olan duyarlılığımızı bir kez daha vurgularken zor bir mesleğin uygulayıcıları olan meslektaşlarımıza karşı söylemlerde, medyayı basın etik kurallarına uymaya çağırıyoruz.

 Oğuzhan SİVAS’ın bir an önce şifa bulması ve sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi temennimizi ailesi ve kamuoyuyla paylaşırız.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ