TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI

BASIN TOPLANTISI
22.11.2010

“Ağız ve diş sağlığı; genel sağlığın, yaşamsal fonksiyonların ve yaşam kalitesinin önemli bir parçasıdır.”

“Her meslektaşımız, insanlık ve hekimlik onuruna yaraşır bir yaşam ve gelir düzeyine ulaşmalıdır.”

22 Kasım “Dişhekimliği Günü” ve “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” nedeniyle Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL ve İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Kadir Gökmen ÖĞÜT,  22 Kasım 2010 Pazartesi günü İstanbul’da ortak bir  basın toplantısı düzenlediler.

Basın toplantısında konuşan TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, şimdiye kadar koruyucu programlara önem verilmediğini ve  halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşılmasına yönelik ciddi ve sürdürülebilir programlar yapılmadığını, bu nedenle ağız diş sağlığı sorunlarının yakıcı boyutlarda olduğunu ifade etti.

Kısa sürede ve daha az harcama yapılarak çözülebilecek olan sorunların artarak katlandığını, halkımızın % 90’nına varan oranlarda çürük ve diş eti hastalıklarının mevcut olduğunun bir kez daha altını çizen Prof.Dr.Taner YÜCEL,  “Ülke genelindeki mevcut Ağız Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve diğer resmi sağlık kuruluşlarındaki dişhekimlerinin hastalara zamanında ve yeterli hizmet sunmalarının olanaksızlığı ortadadır. Ağız diş sağlığı hizmetlerini sadece kamu hizmeti yoluyla karşılama politikası, toplumun dişhekimliği hizmetlerine erişimini ve mesleklerini serbest olarak yapan dişhekimlerinin yaşam koşullarını zorlaştırmaktadır.” diye konuştu.  

Kamunun özelden hizmet almamasının diğer bir sonucunun, özel hükümlerle donatılmış sözleşmeler ile çalışmaya mahkûm “4/B statüsünde”,  kamu mağduru hekimler meydana getirdiğini ifade eden YÜCEL, “Her meslektaşımız, insanlık ve hekimlik onuruna yaraşır bir yaşam ve gelir düzeyine ulaşmalıdır.”dedi.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin halkın ağız diş sağlığı ve mesleğin sorunları ve çözümleri konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduğunun altını çizen YÜCEL, “ulusal ağız diş politikalarının oluşmasında katkı yapmaya hazırız” diye konuştu.

Basın Toplantısı Metni için tıklayınız…

TOPLANTIDAN GÖRÜNTÜLER