VATANDAŞ NEDEN İSTEDİĞİ DİŞHEKİMİNDEN HİZMET ALAMIYOR?

19.10.2009

SAYIN BAŞBAKANIMIZA SORUYORUZ:  

VATANDAŞ İSTEDİĞİ HASTANEDEN HİZMET ALIYORKEN,

İSTEDİĞİ ECZANEDEN İLAÇ ALIYORKEN,

NEDEN İSTEDİĞİ DİŞHEKİMİNDEN HİZMET ALAMIYOR?

Sayın Başbakanımız Cumartesi günü Kızılcıhamam’da yaptığı konuşmada diyor ki; “Sağlıkta artık benim vatandaşım istediği hastaneye gidiyor, istediği hizmeti alıyor, istediği eczaneye gidip ilacını rahatlıkla alabiliyor. Hiçbir kapı kendisine kapanmıyor, kapanamaz, kapanmayacak…”

Peki Sayın Başbakanımıza soruyoruz;  

Neden vatandaş istediği hastaneden sağlık hizmeti alırken, istediği eczaneden ilacını alırken istediği dişhekiminden ağız diş sağlığı hizmeti alamıyor?  

Vatandaş Neden  Ağız Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) gitmeye mecbur tutuluyor?  

Neden dişhekimliği hizmetlerinde ayrımcılık yapılıyor? Yoksa ağız diş hastalıkları bir sağlık sorunu değil mi?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak ülke genelinde toplam 123 adet ADSM bulunmaktadır. Bu ADSM’lerde istihdam edilen dişhekimi sayısı sebebiyle hizmet yetersizlikleri bir yana, kuruldukları yerleşim birimleri itibariyle asıl olarak kent merkezlerinde kurulmuş olduğu bilinmektedir.  Hastaların bulundukları yerde tedaviye erişebilmeleri için gerekli olan sevkin yapılabilmesi için en az üç saat uzaklıktaki il merkezlerine veya bir başka ile gitmeleri gerekmektedir. Bu hastaların, bunca zahmete katlanarak saatlerce uzaklıktaki merkezlere başvurup sevk talep etmeyecekleri açıktır.

Gelinen noktada; ülke genelindeki mevcut ADSM ve diğer resmi sağlık kuruluşlarındaki dişhekimlerinin hastalara zamanında ve yeterli hizmet sunmalarının olanaksızlığı ortada iken,  Danıştay kararının gereğini yerine getirmek zorunda olan İdarenin, uzun zamandır yaptığı gibi karar gereğini şeklen yerine getirir gibi gözükerek,  ortaya koyduğu yeni şartlarla kararları her defasında ihlal ettiği görülmektedir. Sonuç olarak; halkımız ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşamamaktadır.  

Ülkemizde şimdiye kadar ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği çoğunlukla göz ardı edilerek, günümüze kadar ulusal bir ağız diş sağlığı politikası oluşturulamamıştır. Bunun doğal sonucu olarak;  koruyucu programlara önem verilmemiş ve halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşılmasına yönelik ciddi ve sürdürülebilir programlar yapılmamıştır. Bu nedenle, ağız diş sağlığı sorunları yakıcı boyutlardadır. Kısa sürede ve daha az harcama yapılarak çözülebilecek olan sorunlar artarak katlanmış, halkımızın % 90’nına varan oranlarda çürük ve diş eti hastalıklarının varlığı gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır.

Kamunun muayenehanelerden de hizmet alımıyla ilgili 17 Eylül 2008`de verdiğimiz teklifin üzerinden 2 yıl geçmiş, ancak başlanan çalışmalar bitme noktasında iken sonuçlandırılmamıştır.  

Bu da bize ağız diş sağlığı sorunlarının sağlık sorunu olarak görülmediğini, bu nedenle çözümü için de bir çaba sarf edilmediğini düşündürmektedir.

Sayın Başbakanımıza, 2 yıl önce söylediği;  “muayenehanelerden hizmet alınmasının hizmete erişmek açısından uygun olduğu” yönündeki sözlerini hatırlatarak,  hem halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak hem de gelecek yıllarda daha az para harcayarak daha sağlıklı ağızlara sahip bir toplum yaratmak için Hükümete sunduğumuz bir projemizin bir an önce uygulamaya konulmasını istiyoruz.

Prof.Dr.Murat AKKAYA
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı