SERBEST DİŞHEKİMLERİNE SEVKİN YOLUNU AÇAN DANIŞTAY KARARINA İLİŞKİN BASIN TOPLANTISI


10.03.2010

Bilindiği gibi,  2008 yılı Tedavi Uygulama Tebliğine yönelik çıkartılan ve  serbest dişhekimine sevki kaldıran  Tebliğler hakkında iki Odamız tarafından açılan davaların kazanılmasından sonra yayınlanan  SGK’nın 110 sayılı Genelgesine  karşı Birliğimiz tarafından açılan dava sonucu  Danıştay 10’uncu Dairesi 2009/11954 Esas Nolu kararıyla, Kamunun artık ağız diş hastalıklarını bu derece göz ardı edemeyeceğini ortaya koyarak, yürütmesini durdurmuştu.

Bu karar hem toplum ağız diş sağlığı hem de meslektaşlarımız açısından önemli tespitler yapmaktadır.

Kamunun ağız diş sağlığı politikası oluşturmasına yönelik önemli mesajlar taşıyan Danıştay kararının  kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılarak  paylaşılması için 10 Mart 2010 tarihinde Ankara’da bir “basın toplantısı” yapıldı.

Basın toplantısına TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Murat AKKAYA, Genel Sekreter Süha ALPAY, MYK Üyeleri Bilge ŞİMŞEK, Cengiz TAMTUNALI, Nebil SEYFETTİN ile Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Doç. Dr. Merih BAYKARA ve Saymanı Dolunay ÜNDEMİR katıldılar.

Basın toplantısı metni için tıklayınız…

 

BASIN TOPLANTISINDAN GÖRÜNTÜLER