SAĞLIK BAKANININ SÖZLERİ ÜLKEMİZİN DEMOKRASİSİ AÇISINDAN ENDİŞE VERİCİDİR

31.03.2010

Meslek örgütlerini yok edecek anlayış bu noktada durmayacak, yarın demokrasinin diğer unsurlarını da yok edecektir.

Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep AKDAĞ’ın MÜSİAD’ın Samsun Şubesinde 07.03.2010 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda sarf ettiği sözlere ilişkin 31.03.2010 tarihinde (bugün) Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenlediler.

Sağlık Bakanı’nın, Sizin mahkemeyle satış yaptığınız bir yer var mı arkadaşlar? Yapmayın Allah aşkına. Böyle bir şey olamaz yani. Onun için bu yollar çıkmaz yol. Ben sektöre bunları bilerek söylüyorum ki, gidin bu Birliklere laf anlatın yani. Bu gitmez bir yere. Bakın iki maddelik kanundur arkadaşlar, üç maddelik kanundur. Bir kanun yaparız deriz ki Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği, Dişhekimleri Birliği’nin birlik kanunları iptal edilmiştir. Hadi bakayım Danıştay karar alsın da göreyim bakıyım. Hangi kararı alacağını ondan sonra göreyim bakayım ben.” sözlerine karşılık yapılan basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Gençay GÜRSOY, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali ÇERKEZOĞLU, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Saymanı A.Tarık İŞMEN, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Ali GÜRLEK ve Bülent ÖZTÜRK katıldı.

Toplantıya başlamadan önce Prof.Dr.Recep AKDAĞ’ın yapmış olduğu konuşmanın ses kaydı basın mensuplarına dinletildi.

TDB Genel Saymanı A.Tarık İŞMEN, Türk Dişhekimleri Birliği’nin konu ile ilgili görüşlerini basın mensupları ile paylaştı. 

İŞMEN; “Demokratik olmanın temel kıstaslarından biri; farklı görüşlerin varlığını kabul etmektir. Bu görüşlere katlanamamak ve yok etmeye çalışmak farklı bir ideolojinin belirtisidir. Tüm dünyada meslek örgütleri hükümet dışı kuruluşlar olarak, demokrasilerin vazgeçilmez bir bileşeni olarak kabul edilir. Hükümet dışı kuruluşların, hükümetlerle aynı görüşleri paylaşma, aynı dili kullanma ya da hükümetleri destekleme gibi zorunlulukları yoktur. Öte yandan bu tür kuruluşların varlığı yasalarla güvence altına alınmıştır.

Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ ın 7 Mart günü Samsun’ da bir toplantı sırasında “Bir kanun yaparız deriz ki Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği, Dişhekimleri Birliği’nin birlik kanunları iptal edilmiştir.” Şeklindeki sözleri ülkemizin demokrasisi açısından endişe verici sözlerdir. Meslek örgütlerini yok edecek anlayış bu noktada durmayacak, yarın demokrasinin diğer unsurlarını da yok edecektir. Tüm dünyada ağız diş sağlığı hizmetlerinin sunulduğu başlıca yerler olan muayenehaneleri ve onların örgütlü gücünü yok etme gayretlerini kınıyoruz.

TDB kuruluşundan bu güne kadar, toplum ağız ve diş sağlığı için tutarlı bir mücadele içinde olmuştur. Her zaman temel ilkelerini, şaşmaz bir biçimde savuna gelmiştir. Popülist politikaların içersinde değil karşısında olmuş, toplumun ağız ve diş sağlığını geliştirici yaklaşımlara destek vermiş, bu yönde projeler sunmuştur. Meslektaşların hakları savunulmuş, savunulurken ülke çıkarları göz önünde tutulmuş, her biri ulusal hazine olan muayenehanelerin toplum sağlığı için kazanılması hedeflenmiştir. TDB’nin, muayenehanelerin yok edilmesine, yanlış yatırımlarla ulusal kaynakların boşa harcanmasına sessiz kalacağını bekleyenler yanılacaktır. Söz konusu konuşmasında TDB’nin tüccar mantığıyla çalışmadığından yakınan Sayın Sağlık Bakanımız bunun değişmesi için boşuna bekleyecektir.” diye konuştu.

TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Gençay GÜRSOY ise Prof.Dr.Recep AKDAĞ’ın yapmış olduğu konuşma için şu sözleri söyledi: “Sayın Akdağ’dan bundan sonra bir tutum bekliyoruz. Peki Sayın Akdağ ne yapabilir: Birincisi, bu konuşmayı ben yapmadım tekzip ediyorum diyebilir. İkincisi, bu bir dil sürçmesiydi aslında bu sözleri söylemek istemedim, tüm birliklerden özür diliyorum diyebilir. Üçüncüsü, bu yaptığının bir siyasi gaf olduğu yönünde bir tutum sergiler ve bulunduğu konumdan istifa ederek siyasi hayatını sonlandırır. Dördüncüsü ise söylediğini yapar ve bahsettiği o iki üç maddeyi meclisten geçirir, cumhurbaşkanına onaylatır ve birlikleri kapatır. Biz artık bundan sonra kendisinin alacağı tutumu bekliyor olacağız”