BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ; YENİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNE GEREKSİNİM YOK!

01.03.2010

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.   

Türk Dişhekimleri Birliği; nüfus artışı, koruyucu hizmetler, ağız diş sağlığı kültürü ve alışkanlıklar, eğitim, uzmanlık, istihdam,  coğrafi dağılım, orta ve uzun vadeli sağlık hedefleri v.b. göz önüne alınmadan dişhekimliği fakültesi açmanın ülke kaynaklarının israfı anlamına geldiğini defalarca dile getirilmiştir.

Ülkemizdeki mevcut dişhekimleri verimli olarak kullanılmazken, yargı kararlarına rağmen manevra üstüne manevra ile tebliğler, genelgeler yayına sokup vatandaşın hizmete ulaşımı engellenirken, yeni dişhekimliği fakültelerini peşpeşe açmanın,  üstüne üstlük kontenjanları da arttırarak hiç durmadan işsiz dişhekimi yaratmanın, hangi hesaba ve mantığa dayandırıldığını gerçekten anlamıyoruz.      

Ağız ve diş hastalıklarından korunmanın yönteminin koruyucu uygulamalar olduğu temel ilkesi göz ardı edilerek; toplumun ihtiyaç ve talebinin ne olduğuna bakılmaksızın popülist siyasi yaklaşımların ışığında adeta birer seçim yatırımı haline dönüştürülen dişhekimliği fakültelerinin kurulması, ne AB kriterleri ile ne de bilimsel anlayışla örtüşmemektedir.   

Siyasiler, eğer bu ülke insanına gerçekten hizmet etmek istiyorlarsa, yeni fakülteler açmak yerine, acilen koruyucu programları uygulamaya koymalıdırlar.    

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ