FDI Dünya Dişhekimleri Birliği, Ağız Kahramanları (Mouth Heroes) – çocuklara iyi ağız sağlığı alışkanlıklarını kazandırm...

Devamı


Değerli Meslektaşlarımız, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu...

Devamı


İstanbul Dişhekimleri Odası Arşiv ve Müze Komisyonu tarafından hazırlanan “Bugünün Penceresine Geçmişten Yansıyanlar” is...

Devamı


Kişisel verilerin işlenmesinde verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasınd...

Devamı


Değerli Meslektaşımız, Meslektaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere hazırlanan, tasarımında daima sade...

Devamı


“Dişhekimlerinin 2020 Yılında Uygulayacakları 1 ve 2.grup iller için Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi” ...

Devamı