130’dan fazla ülkenin, 200`e yakın Ulusal Dişhekimleri Birliği ve uzman kuruluşundan oluşan, bir milyondan fazla dişheki...

Devamı


Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Devrimci Sağlık-İş Sendikası (DE...

Devamı


Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 20 Eylül 2015 tarihinde yapıldı. ÖSYM tarafından düzenlenen DUS, An...

Devamı


Dr. Kamil FURTUN’u 29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun’da görev yaptığı hastanede öldürmekten sanık İsmail KOYUN’un yargıland...

Devamı