Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun 111.yılını, “ 18-24 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası”nı ve “22 Kasım Dişhekim...

Devamı


Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta; Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları tarafından toplumun ağız ve diş sağlığ...

Devamı


DİŞHEKİM19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine g...

Devamı


TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile TBMM’de bulunan Dişhekimi Milletvekilleri AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günn...

Devamı


Sağlık Çalışanların Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongresi 19-20 E...

Devamı


Mezuniyet sonrası bilgilerinizi yenileyerek profesyonel yaşantınızda daha başarılı olmak, güncel bilimsel ve teknolojik...

Devamı