Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Devrimci Sağlık-İş Sendikası (DE...

Devamı


Sağlık Bakanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin dişhekimliği hizmeti...

Devamı


Dün Diyarbakır’da meydana gelen patlamalar, tam da seçim arifesinde ve toplumsal barışa herkesin katkı koymasını bekledi...

Devamı


Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görev yapan göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Kamil Furtun’un katled...

Devamı