TDB Genel Başkanı Dr. Ali Rıza İlker Cebeci , TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim ve TDB Hukuk Müşaviri Av.Mustafa Gül...

Devamı


Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinden oluşan TDB Başkanlar Konseyi,...

Devamı


Antalya`da uygunsuz koşullarda halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde sahte dişhekimliği yaptığı tespit edilen ikisi S...

Devamı


Birey hakları bakımından son derece dikkatli ve duyarlı olunması gereken kişisel sağlık verilerinin bireysel/kamusal huk...

Devamı