Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen; tabip odaları, uzmanlık dernekleri, k...

Devamı


Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri, 31 Ocak 2020 günü ortak bir ba...

Devamı


Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun 23 Ocak 2020 tarihli toplantısında; Adana Dişhekimleri Odasına bağlı...

Devamı


Ülkemizde ve dünyada diş teknisyenliği ile dental laboratuvarların içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek, en yeni gelişm...

Devamı


Bilindiği üzere Türk Dişhekimleri Birliği Akademi, dişhekimlerinin muayenehane pratiğinde eksikliğini hissettiği konular...

Devamı


Elazığ Sivrice’de dün 20.55’de Richer ölçeğine göre 6,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bir çok ilimizde ve komşu ülkelerde...

Devamı