DB Akademi tarafından düzenlenen Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programı (YGP Oİİ 001), İleri Program eği...

Devamı


​TDB Akademi tarafından düzenlenen ‘‘Çocuklarda Risk Faktörleri ve Koruyucu Uygulamalar’ konulu konferans, 12 Ekim 2016...

Devamı


Odalarımızdan ve meslektaşlarımızdan Birliğimize ulaşan yakınmalardan, bazı İl Sağlık Müdürlüklerince Ağız ve Diş Sağlı...

Devamı


Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür...

Devamı