TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Atilla Ataç, 14 Eylül 2020 tarihinde (bugün) FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat...

Devamı


5 Eylül 2020 tarih ve 31235 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik ...

Devamı


Birliğimiz tarafından Sayın Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca ve kamuoyu ile paylaşılan ‘ COVID-19 Pandemisi ve Dişhekimle...

Devamı


2003 yılından uygulanmaya başlayan Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı COVID-19 pandemi etkisi ile beklenenden daha önc...

Devamı


28-29 Şubat 2020 Tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinin katıldığı Türk Dişhekimler...

Devamı


Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonu ve 32 Dişhekimleri Odasının talebi üzerine bu Odalarımıza üye meslektaşlarım...

Devamı