Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili katkı yapmak üzere; Sağlık Bak...

Devamı


Hak ve yükümlülüklerimizi bilmek hayatımızın her alanında bizlere kolaylık sağlar. Türk Dişhekimleri Birliği olarak bu d...

Devamı


Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür...

Devamı


Dişhekimliği ile tıp bilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ve güçlendiren bilimsel araştırmaların her geçen gün ar...

Devamı